http://libellen.se/modules/mod_image_show_gk4/cache/topNYgk-is-87.pnglink
http://libellen.se/modules/mod_image_show_gk4/cache/topNY1gk-is-87.pnglink
«
»
Loading…

Några av våra ledord är:   Engagemang, Enkelhet och Ansvar


 

Login Form

Entreprenad

main2

Vi utför om- och tillbyggnadsarbeten inom företrädesvis kontorslokaler, banker och liknande med uppdrag som generalentreprenör eller i delad entreprenad. Uppdragen utförs till fast pris eller i förhandlingsupphandling med öppen redovisning.

Vårt mål är att delta i hela processen från projektering till avslut med en rättvisande/belysande kostnadsuppföljning. Som kund har du då fördelen av att bara ha en förhandlingspart. Vi åtar oss som entreprenör, att ansvara för samtliga kontakter och upphandlingar med underleverantörer och företag. 

Vi utför även projekt och byggledning på konsultbasis.


bf

Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening.